Tydzień u Gryzmołków

   W tym tygodniu odwiedzamy las i jego mieszkańców, dowiadujemy się dlaczego ptaki odlatują i wiemy,że nie wszystkie grzyby są jadalne.

Ponad to:

  • Wyrabiamy umiejętność uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);
  • Kształtujemy koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
  • Rozbudzamy poczucia estetyki;
  • Wdrażamy do poszanowania przyrody.