W tym tygodniu…

Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;
  • Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;
  • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;
  • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.
  • Dbanie o higienę i zachowanie bezpieczeństwa w okresie pandemii covid19

Samolotem pod obłoki

 

 

Na wycieczkę samochodem

 

Tratwą na wyspę

 

 

Helikopterem na Czarny Ląd