Warsztaty bębniarskie

W ramach Projekty Edukacji Międzykulturowej „Mały człowiek w wielkim świecie” uczestniczyliśmy w warsztatach bębniarskich poprowadzonych przez pana Krzysztofa z „Krainy bębnów”. Spotkaliśmy  instrumenty z całego świata: djemble z Afryki i Indonezji, kaczany (takie drewniane pudełka) z Hiszpanii czy bongosy z Kuby. Mogliśmy zagrać na wszystkich improwizując lub wykonując polecenia instruktora. Naśladowaliśmy dźwięki przyrody, biegaliśmy, skakaliśmy, tupaliśmy, klaskaliśmy.

Wszyscy bawiliśmy się wyśmienicie.