WAŻNE!!!

 

 

DRODZY RODZICE!!!

 

   Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 nie biorą udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

w dniach od 4 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

 

Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczne

z rezygnacją  miejsca w przedszkolu.

Deklaracja musi być czytelnie podpisana przez oboje rodziców lub przez jednego,  jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie.

Deklarację należy złożyć w oznaczonej skrzynce przy wejściu do holu przedszkola.