Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Zamierzenia na ten tydzień:

  • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;
  • Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;
  • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
  • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;
  • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.
  • Dbanie o higienę i zachowanie bezpieczeństwa w okresie pandemii covid19

W tym tygodniu fajnie się bawiliśmy