Bardzo pouczające zajęcia z higienistkami z Policealnej Szkoły Medycznej w Olsztynie.

Współpracujemy:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Polecane:

Przedszkole Miejskie Literackie nr 36 w Olsztynie