Zdrowym być

W zeszłym tygodniu nasze zamierzenia:

  • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;
  • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;
  • Dbanie o zmysły – posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;
  • Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;
  • Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;
  • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

 

 ŚWIĘTOWALIŚMY RÓWNIEŻ 5 URODZINY NADII – STO LAT